אושר בכבוד – הפתרון החדש והבלעדי לחיסכון לחתונות הילדים מגילאי 6-16

15 מסלולי הפקדה המותאמים לגילאי 6-14 ולכל תקציב

אפשרות למסלול בהתאמה אישית

פתרון ייחודי למניעת כל חשש איסורי ריבית

שקיפות מלאה ונגישות נוחה למידע האישי

בהוראת הרבנים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה

אושר בכבוד – הפתרון החדש והבלעדי לחיסכון לחתונות הילדים מגילאי 6-16

15 מסלולי הפקדה המותאמים לגילאי 6-16 ולכל תקציב

אפשרות למסלול בהתאמה אישית

פתרון ייחודי למניעת כל חשש איסורי ריבית

שקיפות מלאה ונגישות נוחה למידע האישי

בהוראת הרבנים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה

האושר שלנו
שתחתנו בכבוד

גמ"ח "אושר בכבוד" נוסד בס"ד למטרה אחת בלבד: להעניק פתרון גמיש ויעיל לציבור יראי ה', להקל עליהם להשיא את ילדיהם מתוך יישוב הדעת ושלוות הנפש.
מדובר ב'תכנית חיסכון' לכל דבר וענין. אתה מפקיד סכום קבוע בכל חודש, והכסף הנצבר לטובתך מזכה אותך בהלוואת הגמ"ח לילדיך בעת נישואיהם בהתאם לגובה ההפקדה החודשית.
יסוד היסודות של תכנית זו היא הזהירות המירבית מחשש ספק ריבית, כדי שכספך יהיה נקי מכל פגם וסרך והברכה תשרה בו.
לחתן באושר ובכבוד – זה אפשרי!

פיקוח הלכתי:

ועד ההלכה שע"י דייני בתי הדין של הגר"נ קרליץ והגרי"ש ואזנר זצ"ל
חברי הוועד: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

פיקוח פיננסי:
חברת וויז מודל כלכלי

שאלותותשובות

תלוי בתכנית בה בחרתם להצטרף באושר בכבוד, הסכום המינימלי הקבוע הוא 56 שקלים בלבד.

כן. באושר בכבוד אתם קובעים את סכום ההפקדה בהתאם ליכולת שלכם. הזכאות להלוואה תיקבע ע"פ סך ההפקדות הכללי. ליתר פרטים ניתן לפנות לנציג באזורך או למוקד הטלפוני של אושר בכבוד.

זמן המתנה לקבלת הלוואה הינו בין שש לארבע עשרה שנים – תלוי בתכנית שנבחרה על ידכם. (בהנחה שהחתונה בגיל עשרים כדאי להצטרף לאושר בכבוד עד גיל 16).

גמ"ח אושר בכבוד מאשר הצטרפות לקבלת הלוואה עד לגובה של 300 אלף ש"ח לכל לווה. (אם כי ייתכנו שינויים בכפוף להנחיות ומגבלות החוקים).

בהחלט. כך הורו הרבנים שליט"א שהרי ההפקדה מיועדת לקרנות צדקה וחסד בלבד והמלווים הם המפקידים בעצמם.
כמובן שבסיום פרעון ההלוואה כאשר הפקדון הוחזר למפקיד הרי שכספים אלו כספי מעשר הם ויש לנהוג בהתאם.

חס וחלילה. זו בשורה חשובה. מכיון שמדובר בהפקדה, תמיד תוכל לקבל בחזרה את כספי ההפקדה שלך, בניכוי סכומי ההפקדה של עשרת החדשים הראשונים.
לחילופין יהיה ניתן לקבל הלוואה מאושר בכבוד באופן יחסי לסכום ההפקדה שכבר הופקד, ובלבד שסכום זה מזכה בהלוואה של 36,000 ש"ח לכל הפחות.

חשבנו עליך גם לזמנים של לחץ. ניתנת אפשרות לדחות את תשלומי ההפקדה קדימה, וזאת בהגבלה לשתי דחיות לשנה ועד לעשר דחיות לכל תקופת ההפקדה. אתם יכולים להיות רגועים.
כל דחייה של תשלום הפקדה דוחה בהתאם את מועד מימוש ההלוואה.

אכן כן. 50% מכספי ההפקדה חוזרים אליך בסיום פירעון ההלוואה בהעברה בנקאית.

כן, בהחלט. שקיפות ואמינות הם אבני-יסוד בהתנהלות גמ"ח אושר בכבוד. לכן בנינו תכנית שתוכל לעקוב אחרי מצב ההפקדה או ההלוואה – גם דרך האתר המאושר וגם דרך המוקד הטלפוני, וכן לבצע פעולות בכל רגע נתון.