לכל משפחה לכל תקציב

יש תכנית משתלמת !

חדש וייחודי תכננו היום את הבסיס לדירות ילדיכם

לאור הצורך והרצון לסייע לציבור האברכים ומשפחות ברוכות – לקראת חתונות ילדיהם, גמ"ח 'אושר בכבוד
הבנוי על חסד ועזרא הדדית מציע את מבצע התוכנית המשפחתית המאפשרת לכם לתכנן בקלות ובהתאמה
אישית את גובה ההפקדות הרצוי לכם ואת סכום ההלוואה שתרצו לקבל עבור כל ילד, עד 300,000 ש"ח

פתרון ייחודי
למניעת כל חשש
איסורי ריבית

שקיפות מלאה
ונגישות נוחה
למידע האישי

בהוראת הרבנים
ניתן להפקיד מכספי
מעשר לכתחילה