תגיעו מוכנים! תחתנו את כולם באושר וכבוד

אתם בוחרים כמה להפקיד בגמ"ח, ובחתונה כל ילד יקבל הלוואה עד 300,000 ₪

שתוכל לשמש כהון עצמי לרכישת דירה בפריסה של עד 184 חודשי החזר!

לכל משפחה, לכל תקציב יש תכנית משתלמת!

פתרון ייחודי
למניעת כל חשש
איסורי ריבית

שקיפות מלאה
ונגישות נוחה
למידע האישי

בהוראת גדולי הפוסקים
ניתן להפקיד מכספי
מעשר לכתחילה

073-3678467