הסכמות

הפסק המהודר

התכנית 'אושר בכבוד', נקבעה ע"פ כללי ההלכה המחמירים, וקיבלה את המלצתם וברכתם הנלהבת של הרבנים וגדולי הפוסקים שליט"א המלווים את התכנית, שתהפוך בעז"ה להיות "רווח והצלה לעזר נישואין", כדבריהם. כמו"כ הקפידו הרבנים שהתנהלות הגמ"ח תהיה בשקיפות מליאה מול ועד ההלכה גלאט הון בכדי לוודא שלא תיווצר ח"ו שום תקלה או חשש רבית בכל צעד ושעל.

כפי הניתן ללמוד מתוך מכתבם הברור, הרבנים הגאונים שליט"א חתמו וסמכו את ידיהם על 'אושר בכבוד', בדגש על כך שאף אין צורך של חתימה על היתר עיסקא, ושהתכנית שמורה ובטוחה מכל נדנוד של איסורי רבית החמורים.

בהוראת גדולי הפוסקים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה

פיקוח הלכתי
ועד ההלכה שע"י דייני בתי הדין של הגר"נ קרליץ והגר"ש ואזנר זצ"ל
חברי הועד: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א