lehaten

רוצים שנחזור אליכם? השאירו פרטים כאן:

בגמ"ח 'אושר בכבוד' אתם מפקידים סכום עפ"י בחירתכם, ובעת נישואיהם יוכל הזוג הצעיר לקבל הלוואה נוחה במיוחד, עד ₪300,000 שתהווה בסיס כלכלי איתן לרכישת דירה
רוצים שנחזור אליכם?

לגבאים בלבד הפונים במהלך השבוע הקרוב!

ניתן לקבל בין 10-20% תוספת החזר מעל הרגיל!

וכן 10% תוספת פריסה בהפקדה!

מודל פיננסי שנבדק ואושר ע"י בכירי הכלכלנים

פתרון ייחודי למניעת כל חשש איסורי ריבית

שקיפות מלאה ונגישות נוחה למידע האישי

בהוראת גדולי הפוסקים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה