אושר בכבוד – הפתרון החדש והבלעדי לחיסכון לחתונות הילדים עד גיל 16

תוכנית משפחתית משתלמת

אפשרות למסלול בהתאמה אישית

פתרון ייחודי למניעת כל חשש איסורי ריבית

שקיפות מלאה ונגישות נוחה למידע האישי

בהוראת גדולי הפוסקים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה

אושר בכבוד – הפתרון החדש והבלעדי לחיסכון לחתונות הילדים מגילאי 6-16

15 מסלולי הפקדה המותאמים לגילאי 6-16 ולכל תקציב

אפשרות למסלול בהתאמה אישית

פתרון ייחודי למניעת כל חשש איסורי ריבית

שקיפות מלאה ונגישות נוחה למידע האישי

בהוראת הרבנים ניתן להפקיד מכספי מעשר לכתחילה

האושר שלנו
שתחתנו בכבוד

גמ"ח "אושר בכבוד" נוסד בס"ד למטרה אחת בלבד: להעניק פתרון גמיש ויעיל לציבור יראי ה', להקל עליהם להשיא את ילדיהם מתוך יישוב הדעת ושלוות הנפש.
מדובר ב'תכנית חיסכון' לכל דבר וענין. אתה מפקיד סכום קבוע בכל חודש, והכסף הנצבר לטובתך מזכה אותך בהלוואת הגמ"ח לילדיך בעת נישואיהם בהתאם לגובה ההפקדה החודשית.
יסוד היסודות של תכנית זו היא הזהירות המירבית מחשש ספק ריבית, כדי שכספך יהיה נקי מכל פגם וסרך והברכה תשרה בו.
לחתן באושר ובכבוד – זה אפשרי!

פיקוח הלכתי:

ועד ההלכה שע"י דייני בתי הדין של הגר"נ קרליץ והגרי"ש ואזנר זצ"ל
חברי הוועד: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

פיקוח פיננסי:
חברת וויז מודל כלכלי

שאלותותשובות

אתה מפקיד סכום כל חודש בגמ"ח למשך תקופה והבן שלך יוכל לקבל הלוואה ארוכת טווח פי 4
ממה שהפקדת עד הלוואה של 300,000 ש"ח!

תלוי בתכנית בה בחרתם להצטרף, בתכנית המשפחתית הסכום המינימלי הקבוע הוא 44 שקלים
בלבד לכל ילד.

כן. אתם קובעים את סכום ההפקדה בהתאם ליכולת שלכם. הזכאות להלוואה תיקבע ע"פ סך
ההפקדות הכללי.

זמן הזכאות לקבלת הלוואה הינו מינימום שש שנים – תלוי בתכנית שנבחרה על ידכם. ככל שתצטרף
מוקדם יותר תנאי ההלוואה טובים יותר.

בהחלט. כך הורו לנו גדולי הפוסקים שליט"א היות וכספי ההפקדה משמשים להלוואות ואינם מופנים
להשקעות, ולא זו בלבד אלא לפי מתווה הגמ"ח המלווים הם המפקידים בעצמם וזוכים לקיים מצוות
הלוואה בכל הלוואה שהגמ"ח מלווה בשמם. מובן שבסיום פרעון ההלוואה כאשר הפקדון הוחזר
למפקיד הרי שכספים אלו כספי מעשר הם ויש לנהוג בהתאם.

חס וחלילה. זו בשורה חשובה. מכיון שמדובר בהפקדה, תמיד תוכל לקבל בחזרה את כספי ההפקדה
שלך, בניכוי2.4% מערך ההלוואה שבקשת. לחילופין יהיה ניתן לקבל הלוואה באופן יחסי לסכום
ההפקדה שכבר הופקד, ובלבד שסכום זה מזכה בהלוואה של 36,000 ₪ לכל הפחות.

חשבנו עליך גם לזמנים של לחץ. ניתנת אפשרות לדחות את תשלומי ההפקדה קדימה, וזאת
בהגבלה לשתי דחיות לשנה ועד לעשר דחיות לכל תקופת ההפקדה. אתם יכולים להיות רגועים. עם
זאת יש לשים לב שכל דחייה של תשלום הפקדה דוחה בהתאם את מועד מימוש ההלוואה.

אכן כן. 50-70% מכספי ההפקדה – תלוי בגיל ההצטרפות של הילדים לתכנית, חוזרים אליך בסיום
פירעון ההלוואה בהעברה בנקאית, בהתאם לתנאים שבטופס
בקשת ההפקדה
.

הגמ"ח מתייחד בכך שמטרתו להעמיד הלוואות גם עבור ילדים מגובה ההפקדה, בסכומים גדולים, כאשר מדובר בהלוואות שהן פי 4 עד 300,000 ש"ח לילד, ובהיקפים עצומים בסך של מיליארדי ,₪ בכדי שנוכל להעניק לילדיך הלוואות באופן אחראי, יציב ובטוח, יש צורך בהעמדת מתווה כלכלי מקצועי ואיתן המצריך הון עצמי רב. לכן בשעת קבלת ההלוואה 30-50% – מסך ההפקדה הופך לתרומה וכספים אלה מאפשרים לגמ"ח את התזרים הכספי הבטוח.

מלבד החיסכון העצום בתשלום הריבית על המשכנתא, כדי לקבל משכנתא הבנק דורש כ30% הון
עצמי. רבים מנסים לגייס הון עצמי ע"י הלוואה לכל מטרה, בהן הריביות אף בעבר היו גבוהות והיו
מגיעות אף ל 12% ריבית שנתית, או ע"י גלגולי גמ"חים.
אצלנו הזוג הצעיר יכול לקבל הלוואה עד 300,000 ₪ שתהווה בעז"ה בסיס לרכישת דירה ללא צורך
בגלגולי גמ"חים.

מתוך המטרה שאכן תוכל לחתן את כל ילדיך בכבוד, הוחלט על הקמת תוכנית משפחתית בנוסף
למסלולים השונים, וזאת בכדי לאפשר למשפחות ברוכות ילדים לצרף את כל ילדיהם לגמ"ח. התקשר
לאחד מהנציגים שלנו, ותראה שאכן לחתן את כל ילדיך בכבוד אצלנו זה אפשרי.

כן, בהחלט. שקיפות ואמינות הם אבני-יסוד בהתנהלות הגמ"ח שלנו. לכן נאפשר גישה למעקב אחרי
מצב ההפקדה או ההלוואה – גם דרך האתר המאושר וגם דרך נדרים פלוס, בכל רגע נתון.